การสอนแบบ

โครงงานวิทยาสตร์


เขียนโดย. 

ศน.สมชาย โพธิ์ศรี  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

ศน.สมปอง  จักรโนวัน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

9 พฤศจิกายน 2563 สพป.ขอนแก่น เขต 5

โครงงานวิทยาศาสตร์

ครูกวาง

การเขียนรายงานโครงงานวิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ม.3


ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโครงงานวิทยาศาสตร์ - สื่อการเรียนการสอน วิทยาศาสตร์ ม.2


วิชาวิทยาศาสตร์ ตอนที่ 1 โครงงานวิทยาศาสตร์